Бишкек шаарынын статистикасы

Бишкек шаарынын социалдык-экономикалык абалы

 
2020  
Январь  
Январь-февраль  
Январь-март  
Январь-апрель  
Январь-май  
Январь-июнь  
Январь-июль  
Январь-август  
Январь-сентябрь  
Январь-октябрь  
Январь-ноябрь  
Январь-декабрь  
2021  
Январь  
Январь-февраль  
Январь-март  
Январь-апрель  
Январь-май  
Январь-июнь  
Январь-июль  
Январь-август  
Январь-сентябрь  
Январь-октябрь  
Январь-ноябрь  
Январь-декабрь  
2022  
Январь  
Январь-февраль  
Январь-март  
Январь-апрель  
Январь-май  
Январь-июнь  
Январь-июль  
Январь-август  
Январь-сентябрь  
Январь-октябрь  
Январь-ноябрь  
Январь-декабрь  
2023  
Январь  
Январь-февраль  
Январь-март  
Январь-апрель  
Январь-май  
Январь-июнь  
Январь-июль  
Январь-август  
Январь-сентябрь  
Январь-октябрь  

Январь- ноябрь

Январь-декабрь

                                                                                            2024

Январь

Январь-февраль

Январь-март

Январь-апрель

Январь-май

Акыркы жаңылоо: 20.06.2024, 16:41