Бааларга мониторинг

Күндөлүк баалар

Республиканын калктуу конуштары боюнча айрым керектөө товарларынын орточо бааларынын күнүмдүк мониторингинин натыйжалары​

Азык-түлүк товарлар

Күйүүчү- майлоочу майлар

МАЛЫМДОО

Инфляциянын деңгээлин мүнөздөөчү керектөө бааларынын индекси, 2024-жылдын январь-июнунда 2023-жылдын январь-июнуна  салыштырмалуу 105,1 пайызды түздү, ал эми 2023-ж декабры менен салыштырмалуу 102,4 пайызды Кеңири...

 

Бааларга мониторинг жана талдоо жүргүзүү

Берилген курал толук Улуттук Статистикалык Комитетинин маалыматтар базасына азык-түлүктүн 56 түрүнө Кыргызстандын 19 шаарындагы маалыматты көрсөтөт. Ал негизги анализдик функцияларга жана отчетторуна, толук жана жеңил маалыматты көргөнгө шарт түзүлөт.

Аталган аспап Бириккен Улуттар уюмунун Азык-түлүк жана айыл чарба уюму тарабынан иштелип чыккан жана Улуттук Статистикалык Комитетинин өздүк колдоосу менен жана ФАО жана Түрк Өкмөтүнүн колдоосу менен ишке киргизилген.

Колдонуучунун колдонмосу   Бааларга мониторинг жана талдоо жүргүзүү аспабы

Кыргыз Республикасы боюнча азык-түлүк баалар

Казакстан Республикасы боюнча орто ун баасы