Жашоо минимуму

2024

2024-жылдын II-кварталындагы калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2024-жылдын I-кварталындагы калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2023

2023-жылдын калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2023-жылдын IV-кварталындагы калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2023-жылдын III-кварталындагы калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2023-жылдын II-кварталындагы калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2023-жылдын I-кварталындагы калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2022

2022-жылдын калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2022-жылдын IV-кварталындагы калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2022-жылдын III-кварталындагы калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2022-жылдын II-кварталындагы калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2022-жылдын I-кварталындагы калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2021

2021-жылдын калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2021-жылдын IV-кварталындагы калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2021-жылдын III-кварталындагы калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2021-жылдын II-кварталындагы калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2021-жылдын I-кварталындагы калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2020

2020-жылдын калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2020-жылдын IV-кварталындагы калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2020-жылдын III-кварталындагы калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2020-жылдын II-кварталындагы калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2020-жылдын I-кварталындагы калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2019

2019-жылдын калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2019-жылдын IV-кварталындагы калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения за III квартал 2019г.

Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения за II квартал 2019г.

2019-жылдын I-кварталындагы калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2018

2018-жылдын калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2018-жылдын IV-кварталындагы калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2018-жылдын III-кварталындагы калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2018-жылдын II-кварталындагы калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2018-жылдын I-кварталындагы калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2017

2017-жылдагы калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2017-жылдын IV-кварталындагы калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2017-жылдын III -кварталындагы калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2017-жылдын II-кварталындагы калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2017-жылдын I-кварталындагы калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2016

2016-жылдагы калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2016-жылдын IV -кварталындагы калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2016-жылдын III -кварталындагы калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2016-жылдын II-кварталындагы калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

2016-жылдын I-кварталындагы калктын негизги социалдык-демографиялык топтору учун жашоо минимуму

 

2015

 

Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения за 2015г.

Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения за IV квартал 2015г.

Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения за III квартал 2015г.

Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения за II квартал 2015г.

Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения за I квартал 2015г.

2014

Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения за 2014г.

Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения за IV квартал 2014г.

Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения за III квартал 2014г.

Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения за II квартал 2014г.

Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения за I квартал 2014г.

2013

Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения за 2013г.

Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения за IV квартал 2013г.

Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения за III квартал 2013г.

Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения за II квартал 2013г.

Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения за I квартал 2013г.

2012

Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения за 2012г.

Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения за IV квартал 2012г.

Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения за III квартал 2012г.

Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения за II квартал 2012г.

Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения за I квартал 2012г.

2011

Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения за 2011г.

Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения за IV квартал 2011г.

Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения за III квартал 2011г.

Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения за II квартал 2011г.

Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения за I квартал 2011г.

2010

Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения за 2010г.

Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения за IV квартал 2010г.

Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения за III квартал 2010г.

Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения за II квартал 2010г.

Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения за I квартал 2010г.

Акыркы жаңылоо: 11.07.2024, 14:22