Улуттук эсептер

Усулдар

Байланыштар

  Экономикалык статистика жана улуттук эсептер башкармалыгы

  Башкармалыктын начальниги Исенкулова Эльвира Казакбаевна +996 (312) 32-46-95
   
  eisenkulova@stat.kg
   
  Башкы адис
  Ажиева Жийдекан Абдиевна
  +996 (312) 32-46-43   j.ajieva@stat.kg
  Башкы адис Захарова Наталья Владимировна +996 (312) 32-46-43   n.zaharova@stat.kg
  Жетектөөчү адис Нурдин кызы Жанара +996 (312) 32-53-51
   
  jnurdin@stat.kg
  Улуттук эсептер тутуму жана экономикалык теңдемдер бөлүмү
  Бөлүм башчы
  Эсеналиева Мурапат Токторовна +996 (312) 32-53-51   m.esenalieva@stat.kg
  Башкы адис Кунева Наргиза Джумабековна +996 (312) 32-53-51   nkuneva@stat.kg
  Башкы адис Асанбекова Асель Исатбековна +996 (312) 32-46-43   a.asanbekova@stat.kg
  Жетектөөчү адис Джапаров Азамат Асанович +996 (312) 32-46-86   adjaparov@stat.kg
  Адис Назарова Айзада Назаровна +996 (312) 32-53-51   a.nazarova@stat.kg