Эмгек акы

Ыкчам маалымат

Динамикалык таблицалар

Байланыштар

  Эмгек жана иш менен камсыз кылуу статистика бөлүмү
   
  Бөлүм башчысы Джайлобаева Гульнара Жылкычиевна +996 (312) 62-60-76   jailobaeva@stat.kg
  Башкы адис Шакенова Айнур Макеевна +996 (312) 32-47-24   a.shakenova@stat.kg
  Жетектөөчү адис Акматова Шайырбубу Абдылдабековна +996 (312) 32-47-22   sh.akmatova@stat.kg
  Жетектөөчү адис Назарова Венера Аалыевна +996 (312) 32-47-22   v.nazarova@stat.kg