Калктын ишеним индекси

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтому

Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын ишине "Калктын ишеним индекси" жөнүндө ЖОБО

2023-жылдын экинчи жарым жылындагы Калктын ишениминин индекси (Тиркеме)

2022-жылдын экинчи жарым жылындагы Калктын ишениминин индекси (Тиркеме)

2022-жылдын биринчи жарым жылындагы Калктын ишениминин индекси (Тиркеме)

2021-жылдын экинчи жарым жылындагы Калктын ишениминин индекси (Тиркеме)

2021-жылдын биринчи жарым жылындагы Калктын ишениминин индекси (Тиркеме)

2020-жылдын экинчи жарым жылындагы Калктын ишениминин индекси (Тиркеме)

2020-жылдын биринчи жарым жылындагы Калктын ишениминин индекси (Тиркеме)

2019-жылдын экинчи жарым жылындагы Калктын ишениминин индекси (Тиркеме)

2019-жылдын биринчи жарым жылындагы Калктын ишениминин индекси (Тиркеме)

2018-жылдын экинчи жарым жылындагы Калктын ишениминин индекси (Тиркеме)

2018-жылдын биринчи жарым жылындагы Калктын ишениминин индекси (Тиркеме)

Индекс доверия населения за II полугодие 2017г.

Индекс доверия населения за I полугодие 2017г.

Индекс доверия населения за II полугодие 2016г.

Индекс доверия населения за I полугодие 2016г.

Индекс доверия населения за I полугодие 2015г.

Индекс доверия населения за IV квартал 2014г.

Индекс доверия населения за II квартал 2014г.

Индекс доверия населения за I квартал 2014г.

Индекс доверия населения за IV квартал 2013г.

Индекс доверия населения за II квартал 2013г.

Индекс доверия населения за I квартал 2013г.

Индекс доверия населения за IV квартал 2012г.

Акыркы жаңылоо: 22.02.2024, 14:57