Статкалендарь

Статкалендарь отчет берүүчү субъекттерди статистика органдарына статистикалык отчеттуулуктун формасын берүүнүн мөөнөтү жөнүндө маалымдоо үчүн арналган

Мамлекеттик статистика органдарынын тутумунда жүзөгө ашырылуучу маалыматтарды топтоо жана иштетүү 2024-жылдагы мамлекеттик статистикалык отчеттуулуктун формаларынын табелинин (тизмегинин) негизинде даярдалган

January

Дш
Шш
Шр
Бш
Жм
Иш
Жш
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 

February

Дш
Шш
Шр
Бш
Жм
Иш
Жш
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 

March

Дш
Шш
Шр
Бш
Жм
Иш
Жш
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

April

Дш
Шш
Шр
Бш
Жм
Иш
Жш
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 

May

Дш
Шш
Шр
Бш
Жм
Иш
Жш
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

June

Дш
Шш
Шр
Бш
Жм
Иш
Жш
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

July

Дш
Шш
Шр
Бш
Жм
Иш
Жш
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 

August

Дш
Шш
Шр
Бш
Жм
Иш
Жш
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

September

Дш
Шш
Шр
Бш
Жм
Иш
Жш
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 

October

Дш
Шш
Шр
Бш
Жм
Иш
Жш
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 

November

Дш
Шш
Шр
Бш
Жм
Иш
Жш
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

December

Дш
Шш
Шр
Бш
Жм
Иш
Жш
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31