Регион боюнча статистика

Динамикалык таблицалар

Аймактар боюнча айыл чарба продукциясынын негизги түрлөрүн өндүрүү

Аймактар боюнча турак үйлөрдү пайдаланууга берүү

Аймактар боюнча жеке турак үйлөрдү пайдаланууга берүү

Аймактар боюнча автомобиль транспорту менен жүктөрдү ташуунун жүгүртүлүшү

Аймактар боюнча негизги капиталга инвестициялар

Аймактар боюнча реалдуу сектордо иштеп жаткан ишканалардын саны

Кыргыз Республикасында аймактар боюнча түзүлгөн жаңы жумуш орундарынын саны

Аймактар боюнча тамактануу ишканаларынын жүгүртүүсүн кошкондогу сатуунун бардык каналдары боюнча чекене сооданын жүгүртүлүшү

Өнөр жай өндүрүшүнүн (жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн) көлөмү облустар жана райондор боюнча.

Аймактар боюнча автомобиль транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташуунун жүгүртүлүшү

Аймактар боюнча автомобиль транспорту менен жүргүнчүлөрдү ташууАймактар боюнча автомобиль транспорту менен жүк ташуунун жүгүртүлүшүКыргыз

Республикасынын аймагы боюнча мал чарба продукциясынын негизги түрлөрүн өндүрүү

Аймактар боюнча реалдуу сектордун ишканаларынын сальдолоштурулган финансылык жыйынтыгы

Кыргыз Республикасынын аймактар боюнча ишканаларынын, уюмдарынын жана мекемелеринин кызматкерлеринин орточо айлык эмгек акысы

Облустардын жана райондордун бөлүнүшүндө республика боюнча катталган жумушсуздардын саны

Кыргыз Республикасынын облустарынын, райондорунун, шаарларынын, шаар тибиндеги кыштактарынын туруктуу калкынын саны

Региондор боюнча Кыргыз Республикасынын тышкы жана өз ара соодасы

Акыркы жаңылоо: 20.06.2024, 16:25