Ысык-Көл облусунун статистикасы

Ысык-Көл облусунун социалдык-экономикалык абалы Ысык-Көл​ облусунун статистикалык бюллетени
2019 2019
Январь Январь
Январь-февраль Январь-сентябрь
Январь-март Январь-март
Январь-апрель Январь-апрель
Январь-май Январь-май
Январь-июнь Январь-июнь
Январь-июль Январь-июль
Январь-август Январь-август
Январь-сентябрь Январь-сентябрь
Январь-октябрь​ Январь-октябрь
Январь-ноябрь Январь-ноябрь
Январь-декабрь Январь-декабрь​
2020 2020
Январь Январь
Январь-февраль Январь-февраль​
Январь-март Январь-март
Январь-апрель Январь-апрель
Январь-май Январь-май
Январь-июнь Январь-июнь
Январь-июль Январь-июль
Январь-август Январь-август
Январь-сентябрь Январь-сентябрь
Январь-октябрь Январь-октябрь
Январь-ноябрь Январь-ноябрь

Январь-декабрь

Январь-декабрь
2021 2021
Январь Январь
Январь-февраль Январь-февраль
Январь-март Январь-март
Январь-апрель Январь-апрель
Январь-май Январь-май
Январь-июнь Январь-июнь
Январь-июль Январь-июль
  Январь-август
Январь-сентябрь Январь-сентябрь
Январь-октябрь Январь-октябрь
Январь-ноябрь Январь-ноябрь
Январь-декабрь Январь-декабрь
2022 2022
Январь Январь
Январь-февраль Январь-февраль
Январь-март Январь-март
Январь-апрель Январь-апрель
Январь-май Январь-май
Январь-июнь Январь-июнь
Январь-июль Январь-июль
Январь-август Январь-август
Январь-сентябрь Январь-сентябрь
Январь-октябрь Январь-октябрь
Январь-ноябрь Январь-ноябрь
Январь-декабрь Январь-декабрь
2023 2023
Январь Январь
Январь-февраль Январь-февраль
Январь-март Январь-март
Январь-апрель Январь-апрель
Январь-май Январь-май
Январь-июнь Январь-июнь
Январь-июль Январь-июль
Январь-август Январь-август
Январь-сентябрь
Январь-октябрь Январь-октябрь

Январь-ноябрь

Январь-декабрь

Январь-ноябрь

Январь-декабрь

                                               2024                                                                                         2024

       Январь                                                                                          Январь                

       Январь-февраль                                                                          Январь-февраль

       Январь-март                                                                                 Январь-март          

      Январь-апрель                                                                           Январь-апрель

Акыркы жаңылоо: 30.05.2024, 13:36