Мамлекеттик бюджеттин айлана-чөйрөнү коргоого кеткен чыгымдары (млн. сом)

  2015 2016 2017 2018 2019  
Бардыгы 810.1 934.5 921.5 962.4 798.7
Айлана-чөйрөнүн булганышы менен күрөшүү 71.5 60.4 52.7 64.1 72.2
Жаратылыш парктары жана коруктар 114.1 145.8 131.7 136.5 136.9
Жаныбарларды коргоо 9.4 10.4 9.8 10.4 12.3
Өсүмдүктөрдү коргоо 1.5 1.5
Эпизоотияга каршы иш-чаралар 46.6 109.3 105.6 153.6 64.7
Ветеринардык диагностика 107.2 150.8 134.6 245.1 169.4
Өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин 60.1 88.8 85.9 132.2 131.5
Биологиялык ар түрдүүлүктү жана ландшафты коргоо боюнча башка кызмат көрсөтүүлөр 392.6 358.6 231.4 212.8 197.7
Айлана-чөйрөнү коргоо менен байланышкан илимий-изилдөөчүлүк жана тажрыйбалуу-конструктордук иштеп чыгуулар 7.1 6.3 6.3 1.8
Башка категорияларга кирбеген айлана-чөйрөнү коргоо маселелери 163.5
Айлана-чөйрөнү коргоо боюнча башка кызмат көрсөтүүлөр 2.6 7.7 12.2
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..