Күндүзгү жалпы билим берүүчү уюмдардагы окуучулардын санын окутулган тили боюнча бөлүштүрүү (адам)

  2015 2016 2017 2018 2019  
Бир тилде окутулуучу уюмдардагы окуучулардын саны 643 662 680 399 696 338 697 049 705 216
кыргыз 485 205 509 069 519 716 510 108 515 378
орус 152 964 162 698 172 200 176 576
өзбек 17 926 16 128 11 653 2 351 10 792
тажик 2 060 2 238 2 271 12 390 2 470
Эки же андан көп тилде окутулуучу уюмдардагы окуучулардын саны 446 538 495 381 526 323 571 019 606 262
кыргыз-орус 325 286 364 630 382 549 428 315 459 036
кыргыз-өзбек 31 189 29 619 30 750 31 342 29 923
кыргыз-тажик 1 663 1 432 1 461 1 475 1 451
өзбек-орус 45 317 45 863 54 074 52 855 50 569
өзбек-тажик 1 184 1 307 1 319 1 396
орус-тажик 197
кыргыз-өзбек-орус 40 734 50 290 53 853 54 566 61 288
орус-өзбек-тажик 1 165 1 142 1 199 1 280 1 205
кыргыз-орус-өзбек-тажик 1 098 1 118 1 186 1 197
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..