Финансылык секторунун ишканаларынын финансылык көрсөткүчтөрү (млн. сом)

  2019 2020 2021 2022 2023  
Дүң киреше 43 171 53 054.2 63 838 105 870.7 124 545.7
Операциялык эмес кирешелер жана чыгымдар (-) 101.1 204.9 128.8 127 208.5
Сальдолоштурулган финансылык жыйынтык (пайдадан чыгаша кемитилет) 8 741.7 14 133.8 20 501.9 38 846.9 43 725.1
Рентабелдүү ишканаларынын пайдасы 9 783.8 15 853.6 20 743 39 025.8 44 030.3
Рентабелдүү эмес ишканаларынын чыгашасы 1 042.1 1 719.8 241.1 178.9 305.3
Чыгымдар 34 507.9 39 125.1 43 461.4 67 107.4 81 033.4
Жылдын башына карата негизги каражаттардын наркы 10 218.2 11 009.9 11 876.8 12 991.4 14 628.1
Жылдын аягына карата негизги каражаттардын наркы 11 014.7 11 886.1 13 017.4 14 630.1 18 311.9
Негизги каражаттардын орточо жылдык наркы 10 616.4 11 448 12 447.1 13 810.7 16 470
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..