Каржылоо булактары боюнча негизги капиталга инвестициялар (млн. сом)

  2019 2020 2021 2022 2023  
Бардыгы 162 193.7 123 279.6 122 843.3 139 417.5 168 537.4
Ички инвестициялар 114 993.2 97 794 91 012.4 103 193 141 394.9
Республикалык бюджеттен 5 326.6 3 949.8 4 822.4 11 297.8 23 473.3
Жергиликтүү бюджеттен 1 893.2 1 574.2 2 027.8 3 546.6 5 336.3
Ишканалардын жана уюмдардын каражаттарынан 52 618.2 48 490.8 38 964.8 46 439.6 56 860.5
Банктын насыясынан 3 484.5 1 212.6 1 235.1 846 3 285.5
Калктын каражаты жана Кыргыз Республикасынын резиденттеринин кайрымдуулук жардамы 51 670.7 42 566.6 43 962.3 41 063 52 439.3
Тышкы инвестициялар 47 200.5 25 485.6 31 830.9 36 224.5 27 142.5
Чет өлкөлүк насыянын 25 307.4 15 441.5 14 398.3 19 632.7 13 368.8
Тике чет өлкөлүк инвестициялардын 12 633.8 4 399.7 11 012.7 9 403.3 3 525.2
Чет өлкөлүк гранттардын жана гуманитардык жардамдардын 9 259.3 5 644.4 6 419.9 7 188.5 10 248.5
Лицензия Creative Commons

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети тарабынан түзүлгөн ачык маалыматтар, Дүйнөлүк 4.0 Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» лицензиясы («Атрибуция — Коммерциялык эмес колдонуу — Ошол эле шарттарда») шарттарында басылып чыгат..

КР УСКнын расмий www.stat.kg сайтындагы маалыматтардан негизделди..