Population

Quick Info

Dynamic tables

Contacts

  Демографиялык статистика бөлүмү

  Бөлүм башчысы​ Абдуллаева Гульхумар Турсуновна +996 (312) 32-53-36   gabdullaeva@stat.kg
  Башкы адис Мааткулова Жанаркуль Байбосуновна
   
  +996 (312) 32-46-36
    j.maatkulova@stat.kg
  Башкы адис Таипова Тамара Сабыровна
   
  +996 (312) 32-46-36
    t.taipova@stat.kg
  Жетектөөчү адис Дооткулова Назира
  Асаналиевна
   
  +996 (312) 32-46-36
    n.dootkulova@stat.kg