press-klub

ЖУРНАЛИСТ БАРАГЫ

Урматтуу журналисттер, коллегалар!

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети, айрым статистикалык маалыматтарды – кандай эсептелет, методикасы жана салыштыруулары боюнча презентация же түшүндүрмө түрүндө слайддарда журналисттер үчүн үйрөтүү иштерин жүргүзүү боюнча атайын баракча уюштуруп жатат.

Сиздер каалаган убакта, өзүңөрдү кызыктырган теманы ачып, өз алдыңарча окуп үйрөнсөңүздөр болот, эгерде айрым бир статистикалык көрсөткүчтөр же анын методикасы боюнча сиздерде суроолор пайда болсо, анда ар бир презентациянын аягында корсөтүлгөн телефондор аркылуу Улутстаткомдун адистерине кайрылып, тийиштүү жоопторду алсаңыздар болот.

Мындан тышкары, биздин расмий сайтыбызда журналисттер менен иштешүүнү жакшыртуу боюнча өзүңүздөрдүн сунуштарыңыздарды жана калоолоруңуздарды, ошондой эле, журналисттин баракчасынан кандай темаларды окуп үйрөнгүңөр келээрин, төмөнкү электрондук дареке жазып жиберүүңүздөрдү суранабыз. Ошондой эле төмөнкү телефонго байланышка чыксаңыз болот. 

e-mail: smi_nsc@stat.kg;

Маалымат-кызматтын телефону: 62 57 47 

ВИДЕО: "Улутстаткомдун сайтын кантип колдонуу керек?"

 

Презентациялар:

Эл каттоо 2022-ж.

Индексы цен- этапы расчета (2016-2020)

Валовой внутренний продукт (ВВП) Кыргызской Республики

Гендерная статистика и демография

Данные для ЦУР

О проекте Среднесрочной программы развития официальной статистики на 2022-2026 годы

Официальная статистика Кыргызской Республики

Рынок услуг в Кыргызской Республике

Система источников данных о численности населения

Статистика здравоохранения

Статистика сельского хозяйства объемы призводства

Статистика труда и заработной платы в Кыргызской Республике

Статистика труда и заработной платы в Кыргызской Республике (2)

Статистика финансов

Кыргыз Республикасындагы рыноктук кызмат көрсөтүүлөр

Методологическое пояснение по расчету среднемесячной номинальной заработной платы

Last updating: 29.03.2023, 16:41