MICS Follow-up Survey on Covid-19 impact on children and women in Kyrgyzstan

MICS Follow-up Survey on Covid-19 impact on children and women in Kyrgyzstan

Periodicity: Special issue

Publications Archive: Special issue

Баяндамага сурамжылоонун негизги жыйынтыктарынын бир катар статистикалык сүрөттөрү бириктирилди. Ушул баяндаманын максаты сурамжылоонун жыйынтыктарын өз убагында жайылтууда жана колдонууда турат. 


Скачать публикацию

Publications Archive